ริปเปอร์

  • Ripper

    ริปเปอร์

    ริปเปอร์เหมาะสำหรับดินแข็งหลวมดินเยือกแข็งหินอ่อนหินผุกร่อนและวัสดุที่ค่อนข้างแข็งอื่น ๆ ซึ่งสะดวกสำหรับการใช้งานในภายหลัง ปัจจุบันเป็นแผนการก่อสร้างที่ไม่มีการระเบิดที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย