KB Series Breaker

 • KB Series Breaker H-Type

  KB Series Breaker H-Type

  • ใช้ได้กับรถขนดินทุกประเภท
  • ความเร็วในการเป่าที่ปรับได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • การไหลของน้ำมันปรับได้ตามพาหะที่หลากหลาย
  • ความสะดวกในการทำงานที่ดีขึ้นในที่เล็กๆ
  • บูชเครื่องมือเปลี่ยนได้
  • การออกแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
  • บำรุงรักษาง่ายและรวดเร็วขึ้น
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ของยุโรป

   

 • KB Series Breaker V-type

  KB Series Breaker V-type

  • ใช้ได้กับรถขนดินทุกประเภท
  • ความเร็วในการเป่าที่ปรับได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • การไหลของน้ำมันปรับได้ตามพาหะที่หลากหลาย
  • ความสะดวกในการทำงานที่ดีขึ้นในที่เล็กๆ
  • บูชเครื่องมือเปลี่ยนได้
  • การออกแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
  • บำรุงรักษาง่ายและรวดเร็วขึ้น
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ของยุโรป
 • KB Series Breaker S-type

  KB Series Breaker S-type

  • ใช้ได้กับรถขนดินทุกประเภท
  • ความเร็วในการเป่าที่ปรับได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • การไหลของน้ำมันปรับได้ตามพาหะที่หลากหลาย
  • ความสะดวกในการทำงานที่ดีขึ้นในที่เล็กๆ
  • บูชเครื่องมือเปลี่ยนได้
  • การออกแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
  • บำรุงรักษาง่ายและรวดเร็วขึ้น
  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE ของยุโรป