วัฒนธรรมองค์กร

สปิริตของบริษัท: บากบั่น มุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบ เกินอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ของบริษัท: เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ขุดเจาะชั้นนำ

เป้าหมาย: เป็นผู้ผลิตชั้นนำของค้อนพร่าพรายไฮดรอลิก

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ: ยึดหลักคุณธรรม นวัตกรรมเป็นจิตวิญญาณ

นโยบายคุณภาพ: พิถีพิถัน ปรับปรุง ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่น่าพอใจ เพื่อให้ระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง